Homepage

Welkom op de website van tandarts Blommers. In onze solopraktijk streven wij hoge kwaliteit na. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van onze patiënten. Uitgebreide kroon- en brugwerk behandelingen, implantologie, het behandelen van ernstige gebitsslijtage, kaak- en gewrichtsklachten, tandvleesbehandelingen en algemene tandheelkunde behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. 

Openingstijden

De praktijk is maandag t/m donderdag geopend vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur (vrijdags gesloten). Een bezoek aan de praktijk is uitsluitend mogelijk op basis van een afspraak. Hiervoor kunt u de praktijk telefonisch benaderen via nummer: (0575) 49 15 28.

E.C.M. Blommers – Tandarts (BIG 39020034202)

TSVI Prothetiek

Al het techniekwerk buiten onze praktijk wordt door Nederlandse tandtechnici in Nederland uitgevoerd. Meer over TSVI

Tarieven

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Uitgebreide informatie over tarieven en behandelingen: www.allesoverhetgebit.nl

Spoedgevallen

Pijnklachten

Bij pijnklachten belt u bij voorkeur ’s morgens zo vroeg mogelijk. Wij kunnen u dan vaak dezelfde dag nog helpen. Wij vragen wel uw begrip voor het feit dat de gemaakte afspraak dan mogelijk niet uw voorkeurstijd is. Belt u later op de dag dan kunnen wij u niet garanderen dat u dezelfde dag door ons wordt geholpen!

Avond- en weekendregeling 

Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor spoeddienst samen met Dental365 Spoed Tandartsen Deventer. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Deventer op tel: 085-0189466

Adres: Brinkgreverweg 5, 7413 AA Deventer. Volg de borden Dental365 / Tandartsen Centrum Deventer (TCD). In het gebouw neemt u de lift naar de 5e verdieping.

Dental365 heeft naast de vestiging in Deventer, ook vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Gouda, Den Haag, Dordrecht en Ede-Wageningen. Binnenkort ook in Apeldoorn en Breda. Mocht een andere locatie op dat moment beter uitkomen dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over spoeddienst kunt u ook kijken op de website: Dental365.nl

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts:

Wat mee te nemen

 • Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht- en weekenddiensten en tijdens erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts dan zal Dental365 u verder informeren.
 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het anamneseformulier. Dit formulier dient vooraf, voordat u naar de afspraak gaat, online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
 • Houdt u er aub rekening meer dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richtlijn is. Dental365 Deventer is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

Er is op internet veel informatie te vinden over het verzorgen van uw gebit. De volgende websites zijn zeker een bezoekje waard indien u hier meer over wilt lezen.

alles-over-het-gebit
beroepsvereniging voor tandartsen
vergelijk-mondzorg

Contact

De tandartspraktijk ligt in het centrum van Gorssel aan de Hoofdstraat. U kunt de praktijk bezoeken indien u vooraf een telefonische afspraak heeft gemaakt. Voor vragen en nadere informatie kunt u ons natuurlijk bereiken op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.30 uur (vrijdags gesloten).

Hoofdstraat 57, 7213 CR Gorssel, Tel. (0575) 49 15 28